Om oss

SF Bygg ble etablert i 2002. Det begynte som et enkeltmannsforetak og i løpet av de første 5 årene var vi 4 ansatte. I 2009 ble SF Bygg omdannet til Aksjeselskap. Vi har i dag 8 ansatte, alle med svennebrev innen tømrerfaget. De første årene var det i hovedsak restaurering og tilbygg vi spesialiserte oss på, derav har vi lang erfaring og meget god kompetanse på dette feltet. I 2009 inngikk vi en samarbeidsavtale med Hedalm Anebyhus. Siden den gang har vi bygget en del eneboliger og lelilighetsbygg for Hedalm Anebyhus i Lofoten. SF Bygg har også erfaring med kaiarbeid. I 2013 inngikk SF Bygg en avtale med Gjensidige forsikring for gjennoppbygging etter skade.

 

  • sentral godkjennelse
  • godkjent lærebedrift
  • bruker Internsikring AS sitt system for internsikring/styringssystem
  • våtromskurs, stilaskurs og kurs i ledelse

 

SF Bygg har byggeklare tomter for salg i Stamsund. Selges ferdig planert med vei, vann og kloakk.

 

 

 

Hovedsamarbeidspartnere:

 

 

 

SF Bygg samarbeider med Gjensidige forsikring

 

Leverandør av: